top of page
Je innerlijke kind kan je redden tijdens de training

Inner Child Therapie training

Je leert de Innerlijke Kind Therapie in combinatie met Indra's Inner Child meditatie

Alles wat wij aan ons innerlijk kind geven, geven wij aan onszelf.

De Inner Child meditatie is de meditatie bij uitstek om als therapeut emotionele aspecten bij je cliënten te genezen. Zowel onvervulde verlangens alsook angsten, pijn en verdriet - door zich bijvoorbeeld als kind niet gezien of gerespecteerd te voelen - kun je met deze meditatie succesvol behandelen. Datzelfde geldt in het bijzonder ook voor beperkende of belastende loyaliteiten naar diversen familieleden toe.
Dankzij de Inner Child meditatie kun je bij je cliënten de identificatie met alle vormen van onvervulde verlangens bewustmaken en hen vervolgens helpen om deze los te laten. Verder geeft deze meditatie je cliënt de mogelijkheid om zelf alsnog te vervullen wat zijn ouders aan bijvoorbeeld toewijding, erkenning en nabijheid niet konden geven.
Zo kun je je cliënten op de meest efficiënte manier helpen om de identificatie met al deze gevoelens stap voor stap los te laten en om het verinnerlijkt gemis of de pijn alsnog te genezen.

Hoe groot het gemis in je cliënten ook moge zijn, je kunt hen nu helpen om aan hun innerlijk kind te geven wat het nog nodig heeft dankzij de Inner Child meditatie

Meer informatie en achtergrond van de Innerlijke Kind Therapie:

Heeft je cliënt een problematische ouderrelatie of een hechtingsstoornis, dan is dat vaak het gevolg van veel onvervulde verlangens in de kindertijd. Die worden dan later op de partner of andere mensen in hun omgeving geprojecteerd, voor wie het natuurlijk onmogelijk is om datgene wat in de kindertijd onvervuld is gebleven, nu nog aan te vullen.

Zo lang je cliënt bijvoorbeeld  denkt dat hij eenzaam is als hij zich eenzaam voelt, is er identificatie. Wie zich in je cliënt echter eenzaam voelt, is zijn innerlijk kind. Een volwassene hoeft zich immers niet eenzaam te voelen. Zelfs als een volwassene een tijd alleen is, hoeft hij daar normaliter geen problemen mee te hebben. Wie wél een probleem heeft met eenzaamheid of alleen zijn, is het kind in je cliënt. Dit kind kon niet overleven zonder de aandacht en aanwezigheid van zijn moeder. Telkens wanneer je cliënt zich eenzaam voelt, aandacht of bevestiging nodig heeft, zich in de steek gelaten voelt of zich niet gezien voelt, wil dat dus zeggen dat de overeenkomstige onvervulde verlangens uit zijn baby- en kindertijd geraakt zijn.

Het is het innerlijk kind in je cliënt dat aandacht of bevestiging nodig heeft, gezien wil worden, of de aanwezigheid van een volwassene nodig heeft.

Door uiterlijke omstandigheden, bijvoorbeeld een bepaald gedrag van zijn partner, vriend, kennis of collega wordt bij je cliënt de herinnering aan zijn oude gemis getriggerd. Dit wil zeggen dat - door een vergelijkbare situatie - je cliënt in zijn oude, onverwerkte pijn wordt geraakt. Daardoor voelt je cliënt zijn oud gemis alsof het nu is ontstaan. Zo wordt hij eraan herinnerd dat hij nog met een bepaald gemis zit.

Telkens wanneer hij hieraan wordt herinnerd of hierin wordt getriggerd, is het een ideaal moment voor jou als therapeut of coach om met de Inner Child Therapie aan de slag te gaan.

Dit is eveneens van toepassing voor alle soorten van emotionele 'ladingen' die je cliënt als kind op zich heeft genomen en van, bijvoorbeeld, zijn ouders heeft gekopieerd.

In combinatie met de regressiemethode die je in deze training ook leert, kun je met de Inner Child Therapie een heel ruim spectrum van klachten op een doelgerichte en elegante manier succesvol behandelen.

Je cliënten zullen je hiervoor dankbaar zijn.

Tijdens de Innerlijke Kind Therapie training leer je ook een heel effectieve Regressiemethode toe te passen:

Schrijf je nu in:

bottom of page