top of page
Je innerlijke kind symboliseert je liefdesvaardigheid

Opleiding tot Innerlijke Kind Therapie trainer

Stel je voor dat je deze methodiek helemaal beheerst en leert anderen op te leiden.

Graag wil ik jullie een training aanbieden om je de mogelijkheid te geven helemaal fit te worden met de Inner Child methodiek en om je op te leiden tot assistent. Deelnemers die eventueel later de training zelf willen geven, volgen eerst dit programma om aansluitend met mij een instituut of franchisemodel uit te werken.
 
Voorwaarden voor deelname:
- je hebt het ICTT certificaat behaald;
- je hebt het certificaat familie- en organisatie opstellingen behaald bij Indra of je zit in de opleiding;
- je hebt een praktijk of een praktijk in opbouw (je geeft regelmatig betalende sessies)
 
De training bestaat uit de volgende elementen:
Je volgt de ICTT een tweede keer als deelnemer. Deze keer met het oogmerk om de methode grondig onder de knie te krijgen.
Doel is je helemaal vertrouwd te maken met de theorie en de methodiek, en alle tips en tricks te verinnerlijken.
 
Vervolgens neem je min. 2 keer deel als leerling assistent:
- Je taak is om een kleine groep te begeleiden en tijdens de sessies klaar te staan voor het geval dat deelnemers vastlopen of dingen doen die niet gepast zijn.
- In deze rol ben je gevraagd om in te grijpen.
Door zoveel sessies bewust mee te maken zie je van alles dat fout loopt en zie je ook wat een goede oplossing is.
 
Tussendoor volg je nog de drie jaarlijkse extra oefendagen (zie agenda), open voor iedereen die het certificaat heeft behaald. Tijdens deze dagen gaan we samen oefenen en besteden we aandacht aan jouw vragen en obstakels om dit werk in de wereld te zetten.
 
Naast deze bijeenkomsten verwacht ik van jou tijdens de opleidingsperiode van een jaar:
- Minimum 12 sessies bij collega's ontvangen en geven. Je moet echt routine ontwikkelen om te kunnen assisteren.
- Dat je het werken met IC in je eigen praktijk integreert;
- De theorie onder de knie hebt;
Voor de mensen die zich echt op het geven van de training willen voorbereiden:
- Een voordracht over IC therapie geeft. Het idee erachter is dat wanneer je de training wilt geven, je ook voor een groep een voordracht moet kunnen geven. (Indien nodig kan je in dit proces door Indra begeleid worden)
 
Ik vraag hiervoor 1250€ (zonder BTW)
 
Je kan met iedere ICT training instappen door het een tweede keer te volgen.

Inschrijven kan je door een mail naar Indra te sturen


Belangrijk:
Bij deelname aan de training op verplaatsingen bij voorbeeld in Orval zijn de kosten voor verblijf zelf te betalen.

bottom of page