top of page

ZomerAcademie familieopstellingen

ZomerAcademie Gezonde Verhoudingen

Familieopstellingen geven je een nieuwe evenwicht in je leven net zoals de stenen

Het "opstellings"- hoogtepunt van het jaar

- Indra in zijn nopjes

In een aangename ontspannen sfeer uitgebreid kennis maken met de fascinerende wereld van familie - en systeemopstellingen. Laat je inspireren door de veelvoudige mogelijkheden van het opstellingswerk door een van de meest ervaren en bekwame opsteller in Vlaanderen en  bevrijd je van onnodige ballast.


Op iedere dag gaan we naar een ander aspect van het opstellingswerk kijken en zien wat de achterliggende systeem-dynamiek is. Naast individuele opstellingen is er ook tijd voor collectieve opstellingen van archetypische thema’s die iedereen betreffen en waaraan die de hele groep kan deelnemen en zo een eigen leerproces wordt geïnitieerd.


Er worden per dag max. vijf opstellingen gegeven zodat er tussen de opstellingen ruim de tijd is voor vragen en uitwisseling.

1ste dag: Inleiding in het systeemdenken

Theorie en achtergronden van familieopstellingen word kort uitgelegd.
Opstellingen rond persoonlijke problemen, klassieke familieopstellingen en tafelopstellingen.

2de dag: Relatieopstellingen
Hier kijken we naar de dynamiek achter alle vragen rond relatieproblemen.
Ook wie alsmaar verliefd wordt op de ‘foute’ partner of niet in staat blijkt te zijn om een langdurige relatie op te bouwen, kan hier terecht.
Reeds veel opstellingen hebben laten zien dat relatieopstellingen een bijzonder doeltreffend en effectief middel zijn om de kwaliteit van je relatie te verbeteren.

3de dag: Opstellingen rond opvoedingsproblemen
Je zou kinderen kunnen zien als de alarmlichtjes van het familiesysteem. Als zij beginnen te knipperen is er een of andere verstoring of spanning. Kinderen doen dit door opvallend gedrag, ziekte of andere moeilijkheden. Juist omdat het de verstoringen in het systeem zichtbaar maakt, heeft een familieopstelling op kinderen met probleemgedrag vaak een diepe, bevrijdende werking.

4de dag: Ziekte of symptoomopstellingen
Het symptoom of de ziekte ontpopt zich frequent als loyaliteit, als een diep en onbewust verlangen om een onopgelost conflict, een pijnlijk lot of een trauma van een of meerdere familieleden mee te dragen. Door ziek te zijn en het ook moeilijk te hebben, tracht de zieke, zijn loyaliteit met deze familieleden te manifesteren.
Opstellingen brengen deze verbindingen en loyaliteiten aan het licht en dan kan de cliënt ze loslaten en genezen.

5de dag: Opstellingen voor bedrijven, praktijken of zelfstandigen.

Wat blokkeert mijn zaak, mijn praktijk of mijn carrière, is de vraagstelling voor deze dag.

Daarbij zijn ook opstellingen over alle thema’s rond geld en moeilijke financiële situaties mogelijk. Frequent weerspiegelen onze financiële problemen situaties vanuit het familiaal verleden zoals faillissementen of armoede in vroegere generaties.

Opstellingen kunnen hier duidelijkheid scheppen en de beperkende loyaliteiten zichtbaar maken zodat zij los kunnen worden gelaten.

Blokkades rond geld en rijkdom kunnen zo oplossen.

Daarbij kunnen ook de volgende opstellingsmethodes nuttig zijn:

Loopbaanopstellingen, Succesopstellingen, Probleemopstellingen voor bedrijven en zelfstandigen en opstellingen van het innerlijke team.

Belangrijk: het aantal opstellingen voor ieder thema is afhankelijk van de inschrijvingen / thema's van de deelnemers. Hierbij zijn flexibele oplossingen mogelijk, d.w.z. Indra oriënteert zich aan de vraag van de deelnemers.

bottom of page