top of page

Achtergrond & Methodiek van Familieopstellingen

Een familieopstelling is een therapeutische methodiek die je toelaat alle vraagstukken of problemen bewust te maken en los te laten.

Een familieopstelling is bijzonder effectief en ophelderend.

Bert Hellinger heeft deze techniek in Duitsland ontwikkeld. Intussen heeft  de techniek zich wereldwijd verspreid. Het werd snel duidelijk dat familieopstellingen universeel bruikbaar zijn en alle persoonlijke, relationele, opvoedkundige en organisatorische problemen ermee behandelbaar zijn. Over deze werkvorm zijn ondertussen talloze publicaties in verschillende talen verschenen.

Familieopstellingen laten je een nieuwe balans vinden net zoals de stenen

Achtergrond van Familieopstellingen

Het werken met familieopstellingen volgens Bert Hellinger toont dat er een speciale verbinding bestaat tussen alle leden van een familie. De methodiek maakt duidelijk dat we allemaal energetisch met elkaar verbonden zijn. Doorgaans geloven wij dat alleen die familieleden met wie we een persoonlijk contact hebben of hadden belangrijk voor ons zijn. Tot op bepaalde hoogte klopt dat. Daarnaast bestaan er echter ook onzichtbare en in het gewone leven niet voelbare verbindingen met familieleden die we niet gekend hebben of waarvan we misschien nooit eerder gehoord hebben.


Dit werk maakt duidelijk dat in iedere familie onbewust een heel diep liggend een wetend veld bestaat: het familiegeweten.

Dit familiegeweten is altijd op zoek naar balans. Als er in vroegere generaties onverwerkte gebeurtenissen waren, zoals (vroeg)gestorven kinderen of ouders, zelfmoorden, geweld (oorlogsverleden), relatieproblemen, uitsluitingen, enz., dan confronteert dit familie-geweten de volgende generaties met gelijkaardige problemen tot er verwerking plaatsvindt. Het familiegeweten is altijd op zoek naar herstel van de natuurlijke stroom van liefde.

Familieopstellingen maken het mogelijk om het familiegeweten zichtbaar en ervaarbaar te maken. Wat we in een opstelling te zien krijgen, is dan ook een beeld dat veel dieper gaat dan onze verstandelijke ideeën over de familie. Alles wat in een familie verdrongen of onderdrukt wordt, wordt onbewust en is via ons verstand dan ook niet toegankelijk. Stellen wij het in een familieopstelling op, door representanten voor ieder familielid te kiezen en hen volgens ons innerlijke beeld en gevoel een plaats in de ruimte te geven, dan maken wij dit onbewuste beeld zichtbaar. We geven het een gestalte.

Omdat de representanten geen deel uitmaken van ons onbewuste familiegeweten, zijn zij er niet mee geïdentificeerd. Zo kunnen zij dat wat in het familiegeweten aanwezig is vrij aanvoelen - als het ware meten - en hun waarneming meedelen.

Je kunt een opstelling beter niet met de familieleden zelf doen, omdat zij veel te sterk met hun familiegeweten verweven zijn.
Juist het feit dat de representanten onafhankelijk kunnen waarnemen, maakt het mogelijk onbewuste verbindingen, verstrikkingen genoemd, aan het licht te brengen. Met deze informatie worden, in afstemming met de representanten, oplossingen gezocht en gevonden.

De representanten worden hierbij verplaatst tot er een meer harmonisch beeld ontstaat. Dit beeld wordt opgenomen door de persoon die het thema heeft opgesteld. Dit nieuwe beeld vervangt dan het oude beeld.

Precies zoals het oude beeld onbewust je leven bepaalde, zo bepaalt nu het nieuwe beeld je leven. Vanuit dezelfde onbewuste diepte manifesteren zich de daaruit voortvloeiende veranderingen in je leven.

Methodiek van familieopstellingen

In een familieopstelling stelt de cliënt een onderdeel van zijn leven op waarmee hij worstelt (familie, relatie, groep, symptoom). Hij kiest daarbij een representant voor zichzelf en voor iedereen die bij het probleem betrokken is. Hij plaatst de representanten volgens zijn innerlijk beeld en gevoel in de ruimte in relatie tot elkaar. Het magische aan dit werk is dat de representanten op hun beurt en op hun plaats toegang hebben tot de gevoelens en waarnemingen van de echte personen die zij representeren. De therapeut werkt in afstemming met de representanten om een goede oplossing voor het probleem te vinden en de natuurlijke stroming van liefde op gang te brengen. Op het einde wordt de cliënt in de verbeterde opstelling uitgenodigd om die op hem te laten inwerken en alle emotionele verstrikkingen los te laten.

Ontdek nu wat een opstelling voor jou kan betekenen. Klik hier voor de agenda van Indra of vraag de nieuwsbrief aan:
Voor individuele familieopstellingen is een mail of telefonische afspraak noodzakelijk.
Bel +32 (0)3 825 53 74 tussen 9 en 10 uur of tussen 20u30 en 21uur.
bottom of page