top of page

Overzicht van de hoofdstukken van Je Relatie Helen

Alles over relaties: Je Relatie Helen

 

Ik heb dit boek in een mum van tijd uit gelezen.

Je leert, je herkent, het inspireert!

Bart

—  Name, Title

Nu bestellen bij Bol.com!
Je Relatie Helen, boekcover

Voorwoord
Hier vind je naast een korte inleiding ook het dankwoord en beknopte informatie over hoe opstellingen werken.

Symptoom behandelen of oorzaak genezen?
In het tweede hoofdstuk tracht ik te verduidelijken dat de oplossing voor relatie- en huwelijksproblemen niet te vinden is op het niveau van de alledaagse strijd, het gekibbel, de verwijten noch de beschuldigingen. Deze strijd is volgens mijn ervaring alleen maar het symptoom.

 

Wat ons geluk in relaties bepaalt
In dit hoofdstuk kijken we eerst naar wat ons relationele leven onbewust bepaalt. Het eerste en belangrijkste element hierbij is onze loyaliteit aan onze (voor)ouders. We hebben het ook over de wederkerigheid in relaties en hoe onverwerkte trauma’s onze relaties belasten. Vervolgens bekijken we in dit hoofdstuk een benadering van relatieproblemen en -conflicten die ons, voorbij de symptomen, echt helpt om onze relaties te helen.

Waarom gaan we relaties aan?
Terwijl onze voorouders relaties aangingen uit traditie, om te kunnen overleven en uit loyaliteit, hebben wij nu relaties uit liefde. Gezien de echtscheidingscijfers kunnen we stellen dat we weinig weten over hoe relaties vanuit liefde harmonieus geleefd kunnen worden. In dit hoofdstuk laat ik zien dat je relaties als evolutionair proces en daarmee ook als persoonlijke weg naar verlichting en bewustwording kunt bekijken.

Wat relaties belast en wat relaties laat bloeien
In ontelbare familie- en relatieopstellingen hebben we de verstrikkingen en loyaliteiten die de oorzaak vormen van relatieconflicten kunnen zien en oplossen. Daarbij tekenen zich een aantal regels voor liefdevolle relaties af.

Een blik achter de schermen
In dit hoofdstuk bekijken we welke krachten er in ons werken en hoe deze onze relaties soms zo moeilijk maken. De werking van ons geweten speelt hier een heel belangrijke rol. Verder gaan we leren dat al onze relaties aan bepaalde wetmatigheden onderworpen zijn en dat er een ordenend principe in onze mindset aanwezig is. Het gaat om de systemische wetmatigheden en de systemische orde.

De methodiek van relatie- of familieopstellingen
In dit hoofdstuk beschrijf ik de werkwijze van relatie- en familieopstellingen, individueel en in groep. Ik licht het belang toe van het wetend veld, de representatieve waarneming en de gevoelens die daarbij voelbaar worden.

Wat kan ik zelf doen?
Ik geef je in dit hoofdstuk belangrijke tips en verschillende methodes en oefeningen mee die hun nut bewezen hebben. We kijken naar de volgorde waarin mensen aan tafel zitten en naar de Inner Child-meditatie. Ook vind je in dit hoofdstuk een vragenlijst die toelaat om je mindset rond relaties in kaart te brengen.

De eigen relatieopstelling voorbereiden
In dit hoofdstuk vind je een vragenlijst over je familiegeschiedenis. Daarmee kun je je opstelling voorbereiden. In enkele getuigenissen van deelnemers lees je wat een eigen relatieopstelling en het lezen van dit boek voor anderen heeft betekend.

Nu bestellen bij Bol.com!
bottom of page