top of page

Organisatieopstellingen

Organisatieopstellingen = je emotionele inteligentie in actie

Organisatieopstellingen stellen je in staat de prestaties van je business, organisatie, bedrijf, team of praktijk effectief te verhogen.

Met een organisatieopstelling verbeter je de hele situatie in je organisatie omdat organisatieopstellingen je meteen naar de kern van het probleem brengt en je de nodige oplossingen aanreikt.

Je weet uit eigen ervaring dat problemen verder laten aanslepen of altijd hetzelfde proberen niets uithaalt.

Minder stress dankzij organisatieopstellingen

Met organisatieopstellingen kan je onder meer een hoog ziekteverzuim, lage productiviteit of vergelijkbare problemen onder controle krijgen. De oplossingen die organisatieopstellingen aan het licht brengen, situeren zich op herkenbare en gemeenschappelijke raakvlakken tussen je personeel of medewerkers. Daardoor verminderen ze eventuele wrijvingen en conflicten in je bedrijf.

Zo komen medewerkers meer in beweging vanuit intrinsieke motivatie, groeien ze weer naar elkaar toe en worden ze door de oplossingen positief gemotiveerd. De ervaring leert dat medewerkers dankbaar reageren omdat je met een organisatieopstelling de problemen aan de wortel aanpakt en zo het stressniveau gevoelig verlaagt.

Een gezonde kosten/batenverhouding

De prestaties van je organisatie, bedrijf, teams of je praktijk met een organisatieopstelling optimaliseren is bovendien erg interessant omwille van een bijzonder gunstige kosten/batenverhouding. Er is slechts één uur nodig voor een volledige organisatieopstelling. Een bijkomend voordeel is dat je tijdens een organisatieopstelling verschillende scenario’s voor een mogelijke oplossing kan uittesten.

Gunter, eigenaar van een bedrijf voor verkoop en onderhoud van tuinbouwmachines: “Wij hebben volgens het resultaat van de opstelling ons gamma aangepast en afgeslankt. De omzet is sindsdien met 28% gestegen”.

Organisatieopstellingen danken hun bestaan aan de door Bert Hellinger ontwikkelde methodiek van familieopstellingen. Ook het systeemdenken volgens vooruitstrevende denkers op het gebied van managementinnovatie zoals Varga von Kibéd en Peter Senge (van het Massachusetts Institute of Technology) vormt een belangrijke component binnen de praktijk van organisatieopstellingen.

In het systeemdenken wordt iedere business, organisatie, bedrijf, team of praktijk gezien als een systeem. De eigenlijke waarde ervan schuilt in het vernieuwende inzicht dat systemen bepaalde wetmatigheden volgen en dat verstoringen tegen deze wetmatigheden leiden tot ongewenste destructieve gevolgen voor je business en daarmee ook voor je personeel en je klanten.

Organisatieopstellingen zijn uitermate effectief

Organisatieopstellingen brengen fundamentele verstoringen haarfijn aan het licht. Je herkent daarbij hoe sterk de invloed van deze verstoringen in het systeem was en je voelt hoeveel energie vrijkomt en hoe het stressniveau daadwerkelijk verlaagt door deze verstoringen op te lossen.Talloze ondernemers hebben veel tijd en geld in diverse coachingtrajecten geïnvesteerd. Pas door een organisatieopstelling konden zij de gewenste veranderingen in hun organisatie, bedrijf, team of praktijk manifesteren en hun bedrijf naar een volgend niveau tillen…

Welke resultaten mag je van je organisatieopstelling verwachten?

Hieronder lees je een aantal reacties van deelnemers aan een organisatieopstelling:

Hans, eigenaar van een schrijnwerkerij:

“De ploeg werkt nu echt samen, de productiviteit is echt verhoogd”.

Koert, IT-manager:

“Na de organisatieopstelling is de samenwerking tussen mijn team en de andere afdelingen veel verbeterd”.

Victoor, CEO:

“Na twee jaar aanmodderen zijn de fusiegesprekken afgerond en de contracten liggen klaar voor ondertekening en dat drie maanden na het implementeren van wat in de organisatieopstelling naar voor kwam”.

Wat mag je van een Organisatieopstelling niet verwachten?

Een organisatieopstelling is geen tovermiddel. De resultaten van een opstelling moeten geïmplementeerd worden en dat vraagt soms tijd en geduld.

Organisatieopstellingen = emotionele intelligentie in actie

Organisatieopstellingen vormen een innovatieve en effectieve tool voor jou als bewuste en vooruitstrevende ondernemer omdat ze de diepere redenen blootleggen voor de belangrijkste probleemstellingen binnen je organisatie, bedrijf, team of praktijk. Zo leggen ze tegelijkertijd de kiem voor de oplossing zodat je bedrijf de vooropgestelde doelstellingen gemakkelijker kan behalen.

Ga nu aan de slag met Organisatieopstellingen

Om met een organisatieopstelling de resultaten van je bedrijf of zaak te verbeteren kan je zowel in groep of individueel een opstelling boeken. Beide mogelijkheden geven je een vergelijkbaar resultaat.


Het voordeel van je opstelling in groep te doen is, dat je als toeschouwer deelneemt aan de opstellingen van de andere deelnemers en zo nog veel meer leert over de kracht van organisatieopstellingen en de dynamiek binnen systemen.
Je organisatie kan je tijdens mijn weekenden of de ZomerAcademie laten opstellen. Voor concrete data zie de agenda.


Je organisatieopstelling individueel doen
- heeft als voordeel dat er geen andere mensen bij betrokken zijn. Individuele planning en afspraken zijn gemakkelijk via mail of telefoon 0032 3 825 53 74 te regelen.

Lees alles over systeem-coaching en succesopstellingen:

bottom of page