top of page
Je innerlijke kind symboliseert je liefdesvaardigheid

Inner Child Therapie training

Tijdens deze Innerlijke Kind Therapie training leer je een bijzonder efficiënte Regressiemethode

Stel je voor dat je kunt zien en voelen wat aan de oorsprong ligt van je lijden -en stel je voor dat je dit kunt genezen!

Je leert met deze uiterst effectieve methodiek om je cliënt via enkele stappen in een lichte trance te brengen, zodat hij of zij toegang krijgt tot de (tot dan toe onbewuste) oorzaken van zijn klachten of symptomen.
Of het nu hoofdpijn is, stekende pijn in de rug, chronische vermoeidheid, menstruatieklachten, faalangst, eenzaamheid, verlatingsangst of eender welk ander soort symptoom: met deze regressiemethode kun je je cliënt begeleiden in het achterhalen van de oorzaak en de emotionele lading die bij het symptoom hoort.

Je leert eveneens het toepassen van de volgende stap: het genezen van de tot dan toe onbewuste oorzaak van het symptoom of klacht. Dit levert voor je cliënt een heel belangrijk leer- en bewustwordingsproces op.

Voor jouw praktijk betekent het dat je bij je cliënten zo goed als alle klachten op basis van lichamelijke of emotionele symptomen kunt behandelen.
Belangrijk: deze regressiemethode dient niet ter vervanging van noodzakelijke medische interventies!

Meer info en achtergrond van de Regressiemethode

Om pijnlijke patronen te kunnen loslaten moeten wij durven duiken in ons emotionele brein - want daar zijn ze ingegrift.

Ik gebruik deze methodiek al meer dan 35 jaar met veel succes in mijn eigen praktijk en heb ze zelfs op jonge kinderen (vanaf ongeveer 8 jaar) toegepast, met keer op keer heel goede resultaten. Voor deze methodiek geldt de oude wijsheid: 'de kracht ligt in de eenvoud’.

Iedereen met voldoende empathisch vermogen en therapeutische achtergrond kan leren om deze methodiek toe te passen.

In combinatie met de Inner Child Therapie ontvang je een methodiek die jou toelaat om als behandelaar een heel breed spectrum van klachten of vragen succesvol en adequaat te behandelen.

Voor therapeuten die zich in het opstellingswerk hebben bekwaamd openen zich nog meer deuren om bijvoorbeeld 'opstellingen in de verbeelding' te kunnen geven, als een natuurlijke en heel zinvolle aanvulling voor hun opstellingswerk.

Gevorderden kunnen met deze regressiemethode op een veilige en grondige manier hun cliënten helpen in het verwerken van zware trauma’s. Denk hierbij aan alle vormen van misbruik, de vroege dood of zelfmoord van een ouder of kind en vergelijkbare pijnlijke gebeurtenissen.

Tijdens de Innerlijke Kind Therapie training leer je ook de volgende methodieken toe te passen:

De Innerlijke Kind Therapie in combinatie

met Indra's Inner Child meditatie:

Schrijf je nu in:

bottom of page