top of page

Deelnamevoorwaarden & Annuleringsregeling

1. Algemene Voorwaarden

1.1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Indra Torsten Preiss gegeven workshop, reeksen, trainingen, sessies of opleidingen, behoudens wanneer een wettelijk of decretaal voorschrift anders bepaalt of wanneer hiervan in een individuele overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk van wordt afgeweken.

1.2. Door het enkele feit van het inschrijven voor een door Indra Torsten Preiss georganiseerde workshop, reeks, training, sessie of opleiding, wordt de cliënt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze ook aanvaard te hebben, behoudens wanneer de partijen er uitdrukkelijk schriftelijk van afwijken.

1.3. De tekst van de algemene voorwaarden is beschikbaar op de website van Indra Torsten Preiss.

2. Verantwoordelijkheid

2.1. Wie een workshop, reeks, training, sessie of opleiding bij Indra Torsten Preiss volgt doet dit op eigen verantwoordelijkheid.

2.2 Aan personen onder psychiatrische behandeling, ernstig zieken (overdraagbare aandoeningen) of minder validen vragen we voor de inschrijving eerst contact op te nemen met Indra Torsten Preiss om eventuele praktische problemen op te lossen en om te kijken of deze workshop, reeks, training of opleiding geschikt is.

2.3 Alle vormen van belangrijke medicatie zoals bijvoorbeeld psychofarmaca, medicatie voor hartaandoeningen en dergelijke, moeten aan Indra worden gemeld. Dit valt uiteraard onder het beroepsgeheim. In geval van twijfel is de deelname enkel mogelijk met instemming van de behandelende geneesheer.

2.4 Wie een workshop, training, reeks of opleiding bij Indra Torsten Preiss volgt en de groep of Indra Torsten Preiss bij het uitoefenen van zijn werk hindert en/of het groepsgebeuren verstoort, riskeert uit de groep te worden gezet en moet de workshop, training, reeks of opleiding verlaten zonder enige recht op terugbetaling met mogelijke schadevergoedingen ten laste.

 

3. Annulering

3.1. Onderstaande annuleringsafspraken kunnen vervallen als de persoon die annuleert, in onderling overleg met Indra Torsten Preiss, een vervangende deelnemer voor de hele workshop, reeks, training, sessie of opleiding aanwijst.

3.2. Verblijfskosten kunnen enkel worden terugbetaald afhankelijk van de afspraken met het verblijfscentrum.

3.3. Bij annulering van de Inner Child Therapie training, tot een maand voor de start vervalt het voorschot. De verblijfskosten moeten in ieder geval volledig worden betaald.

3.4. Bij annulering van een workshop, reeks of opleiding tot een week voor de start vervalt het voorschot. Bij de opleiding familieopstellingen wordt 10% van het gehele bedrag aangerekend.

3.5. Bij annulering binnen de week voor de start van workshop, reeks, training of opleiding vervalt het gehele bedrag. In geval van ziekte kan door voorleggen van een doktersattest de workshop of reeks gevolgd worden op een ander moment binnen het half jaar, en binnen 2 jaar voor een Inner Child training of opleiding familieopstelling. Onkosten en verblijfskosten zijn altijd opnieuw te betalen.

3.6. Na de start van de workshop, reeks, training, sessie of opleiding is er geen enkele mogelijkheid tot terugbetaling. Gemiste lessen of voortijdig stoppen van een workshop, reeks, training of opleiding worden onder geen omstandigheden terugbetaald. Ook de verblijfskosten moeten in ieder geval volledig worden betaald.

3.7. Bij annulering van individuele sessies minder dan 3 werkdagen voor de sessie is in de regel het hele bedrag te betalen.

3.8. Drukfouten op folders of website kunnen niet worden gebruikt als reden voor annulering of weigering om het cursusbedrag te betalen.

4. Facturen en deelnamecertificaten

4.1. Een factuur is enkel binnen het zelfde kalenderjaar te verkrijgen. Facturen a.u.b. aanvragen per mail met alle nodige details zoals btw nummer en adres.

4.2 Het deelnamecertificaat is enkel door het voldoen aan de voorwaarden en binnen één kalenderjaar na inschrijving te verkrijgen.

5. Afbetalingsregelingen

5.1. Gespreide betaling voor de opleiding Familie en Organisatieopstellingen en de Inner Child Therapie training is enkel mogelijk na het ondertekenen van een betalingscontract. Verdere informatie hieromtrent is te verkrijgen bij Indra Torsten Preiss.

bottom of page